Årshjul

Mariehønens årshjul er bygget op omkring de traditionelle højtider, faste tilbagevendende traditioner og den nye styrkede læreplan, som generelt tager udgangspunkt i børnenes interesser, trivsel, læring, udvikling og dannelse.