Sygepolitik

Børnehuset Mariehønen har i perioder været plaget af megen sygdom især blandt vuggestuebørnene og vuggestuens personale. Vi har derfor sammen med forældrebestyrelsen besluttet at iværksætte særlige tiltag for at bryde smittekæder.

For at denne indsats kan få fuld effekt må institutionen og forældrene i fællesskab gøre en indsats. Personalet vil have skærpet fokus på sygdomsforebyggelse og hygiejne og forældrene må have det samme i eget hjem.

Vi er overbeviste om, at vi ved fælles hjælp og indsats kan nedbringe sygdomsmængden iblandt børn og voksne i Børnehuset Mariehønen.

Vi beder forældrene respektere personalets vurdering af, hvornår et barn er for sygt til at være i institutionen.

Vi håber at vi sammen kan gøre Mariehønen til et "raskere" sted og dermed give både børn og personale en bedre hverdag.