Sygepolitik

Her kan du læse vores sygepolitik.

Børnehuset Mariehønen har i perioder været plaget af megen sygdom især blandt vuggestuebørnene og vuggestuens personale. Vi har derfor sammen med forældrebestyrelsen besluttet at iværksætte særlige tiltag for at bryde smittekæder.

For at denne indsats kan få fuld effekt må institutionen og forældrene i fællesskab gøre en indsats. Personalet vil have skærpet fokus på sygdomsforebyggelse og hygiejne og forældrene må have det samme i eget hjem.

Vi er overbeviste om, at vi ved fælles hjælp og indsats kan nedbringe sygdomsmængden iblandt børn og voksne i Børnehuset Mariehønen.

Institutionens opgave vil bestå i at stramme op på eksisterende retningslinjer og indføre nye:

 • Børn og voksne vasker hænder før hvert "måltid", og efter toiletbesøg
 • Børnenes ansigt og hænder tørres af med en fugtig klud efter måltidet i vuggestueafdelingen
 • Vi indfører nye og bedre rutiner for rengøring af legetøj
 • Personalet vasker hænder efter berøring af vasketøj, opkast og bleskift. Vi spritter/ vasker hænder af efter næsepudsning
 • Især i vuggestuen vaskes legetøjet jævnligt
 • Beskidt og vådt fodtøj tages af i indgangspartiet
 • Børn ringes hjem, hvis de har feber. Feber defineres som en temperatur på 38 grader eller derover
 • Personalet kan vurdere, at barnets almentilstand er så dårlig, at barnet vurderes til at være sygt, og derfor kan ringes hjem, uagtet, det ikke har feber
 • Når personalet har undersøgt og skønnet at et barn er sygt, skal personalet rette henvendelse til forældrene for, at få barnet hentet hjem hurtigst muligt. Dette for at barnet ikke skal smitte andre

Retningslinerne er formuleret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledninger samt efter drøftelse med Helsingør Kommunes sundhedsplejerske.

Forældrenes opgave vil bestå i at følge nedenstående retningslinjer:

 • Forældrene holder syge børn hjemme. Syge børn må ikke komme i institutionen. Specifikt gælder følgende:
  • Roskildesyge: Barnet skal blive hjemme 2 dage efter at diarré og opkast er ophørt
  • Diarre: At barnet efter diarre forbliver hjemme indtil barnet er rask og afføringen normal
  • Opkast: At barnet efter opkast forbliver hjemme indtil barnet er rask
  • Forkølelse: At barnet i forbindelse med forkølelse forbliver hjemme indtil barnets almentilstand er så god, at barnet uproblematisk kan deltage i institutionens dagligliv
  • Børnesår: At barnet forbliver hjemme indtil sårene er tørret ind og skorperne er faldet af
  • Øjenbetændelse: Når barnet har smitsom øjenbetændelse skal barnet i behandling og forblive hjemme indtil der ikke længere er pusflåd, til barnet ikke længere er lyssky og indtil barnets almentilstand er så god, at barnet uproblematisk kan deltage i institutionens dagligliv
  • Ved øvrige sygdomme benyttes Sundhedsstyrelsens anbefalinger som beskrevet i deres vejledning. Se vejledningen i indgangspartiet "Smitsomme sygdomme hos børn og unge"
 • Forældre bedes oplyse til personalet når deres børn er syge. Personalet videreformidler dette til det øvrige personale og ved smitsomme sygdomme til de øvrige forældre ved opslag
 • Vi forventer at der på barnets plads er skiftetøj, således at barnet altid kan få rent og tørt tøj på

Retningslinerne er formuleret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledninger samt efter drøftelse med Helsingør Kommunes sundhedsplejerske.

Vi beder forældrene respektere personalets vurdering af, hvornår et barn er for sygt til at være i institutionen.

Vi håber at vi sammen kan gøre Mariehønen til et "raskere" sted og dermed give både børn og personale en bedre hverdag.