Bevægelsespolitik

Her kan du læse vores bevægelsespolitik udarbejdet efter personalets DGI-certificering i 2016.

Hvad vil vi gerne se, der er sket efter f.eks. 3 år?

Vores vision er at skabe livsduelige børn, som er klar til SFO og skolestart.

Det er vores mål, at børnene deltager i bevægelsesaktiviteter, som styrker dem socialt, emotionelt, kognitivt, fysisk og sansemotorisk.

Hvilke værdier ønsker vi at bygge på?

Vi ønsker at bygge vores bevægelses pædagogik på følgende værdier:

 • Fællesskab
 • Engagement
 • Trivsel
 • Anerkendelse

Hvorfor sætter vi idræt, leg og bevægelse i gang?

Vi prioriterer bevægelsesaktiviteter højt fordi vi ved, at børnene skal have kroppen og alle sanserne i spil, for at tilegne sig viden og forståelse af sig selv, deres medmennesker og den verden der omgiver dem.

Vores succeskriterier i vuggestuen:

 • At børnene selv kan tage bleen af og sidde på toilettet
 • At børnene selv kan kravle op og ned af skamler, krybber og pusleborde
 • At børnene øse deres egen mad op og spise selv
 • At ankommer og forlader vuggestuen gående (og ikke båret af en voksen)

Vores succeskriterier i børnehaven:

 • At børnene selv kan tage tøj af og på (knappe, lyne, sko mm.)
 • At børnene selv kan tørre sig og vaske hænder efter toiletbesøg
 • At børnene deltager aktivt i praktiske opgaver omkring spisning og efterfølgende oprydning
 • At børnene har gennemført og deltaget i aktiviteter, der udløser et diplom, som skal sidde på deres A3 (overgangsobjekt til skolen)

Hvordan vil vi opnå det?

I Mariehønen vil vi dagligt træne selvhjulpenheden i garderoben, på toiletterne og i forbindelse med spisning.

Herudover vil vi igennem vores læreplansaktiviteter sikre, at børnene deltager i alsidige bevægelsesaktiviteter.

Hvordan måler vi den indsats, vi beskriver?

Vi måler vores succeskriterier ved at vurdere børnenes generelle udvikling. Desuden evaluerer vi bevægelsesaktiviteterne 3 gange om året i vores læreplansmoduler.

F.eks. fast punkt på personalemøder.

Vi vil forankre vores bevægelsespolitik ved at lægge bevægelse ind i alle læreplansmoduler.

Herudover har vi indlagt minimum en times bevægelse i vores daglige struktur (se vedlagte skema).

Vi samarbejder med fysioterapeuterne i Helsingør Kommune, hvis vi vurderer, at børnene har særlige behov.