Værdigrundlag

Her kan du læse vores værdigrundlag.

I børnehuset Mariehønen fremmer vi det gode børneliv ved hjælp af høj faglighed og stor medmenneskelighed.

Mariehønen vil være en yderst attraktiv daginstitution for børn, forældre og medarbejdere. Vi vil sammen skabe et trygt, udviklende og inspirerende børnehus, hvor alle trives som en del af fællesskabet.

 • Børnene skal tilbydes et alsidigt og anerkendende miljø hvor der er plads til forskellighed og hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns formåen og behov
 • Forældre og personale skal i fællesskab varetage barnets dannelse og udvikling i dagligdagen
 • Personalet skal i samarbejde skabe en velfungerende arbejdsplads, der styrker den enkelte medarbejders kompetencer og som tager udgangspunkt i Mariehønens målsætninger og værdier, samt kommunens overordnede visioner

Kerneopgaver:

 • Trivsel 
 • Læring
 • Udvikling
 • Dannelse

Kvalitet:

 • Livsduelighed
 • Nærværende samspil
 • Børnefællesskaber
 • Forældresamarbejde