Personale

Vi er ca. 26 faste medarbejdere i Børnehuset Mariehønen.

På hver af vores syv stuer er vi tre medarbejdere (2 pædagoger og en medhjælper). I hver afdeling har vi desuden en "flyver", som er en medarbejder, der ikke er tilknyttet en fast stue, men kan "flyve" rundt og hjælpe der hvor der er brug for det. Vi har også to afdelingsledere, en i vuggestuen og en i børnehaven. Herudover har vi en leder, en køkkenassistent og en kontormedarbejder. Vi har løbende støttepædagoger, sprogstøttepædagoger, vikarer, praktikanter og pædagogstuderende.Ledelsen

Profilbillede af Christine Hauge

Christine Louise Skyum Hauge

Leder.

Mobil: 25 31 13 03

Mail: csh38@helsingor.dk

I oktober 2014 blev Christine fastansat som leder i Børnehuset Mariehønen. Inden ansættelsen som leder, var Christine souschef i Børnehuset Mariehønen.

Afdelingsleder i vuggestuen

Afdelingsleder i vuggestuen og pædagog på Græshoppestuen (37 timer om ugen).

Tlf. (Græshopperne): 49 28 43 36

Tlf. (Kontoret): 49 28 13 03

Mail: tky38@helsingor.dk

Afdelingslederen har kontortid om torsdagen fra kl. 08.00-12.00.

Afdelingsleder i børnehaven

Afdelingsleder i børnehaven og pædagog på Tusindbenstuen (33 timer om ugen).

Tlf. (Tusindbenene): 49 28 11 14

Tlf. (Kontoret): 49 28 13 08

Mail: men38@helsingor.dk

Afdelingslederen har kontortid om tirsdagen fra kl. 08.00-12.00.

Køkkenet

Køkkenassistent

Køkkenassistent i Mariehønens produktionskøkken (37 timer pr. uge).

Vores køkkenassistent er uddannet kok. Hun laver dagligt formiddagsmad og frokost til vuggestuebørnene samt morgenmad, og eftermiddagsmad til alle børn i hele huset.