Daniel Aalami

Vikar på Sommerfuglene (32 timer om ugen)

Daniel er vikar i den pædagogstuderendes stilling, da vi ikke har fået en studerende i denne periode.