Ann Birgitte Larsen

Sprogstøttepædagog i Mariehønen.

Birgitte er sprogstøttepædagog fra sprogstøttekorpset, som har sprogstøttetimer i Mariehønen.