Forældrebestyrelsen

Her kan du læse lidt om bestyrelsen og se referater fra bestyrelsesmøderne.

Mariehønens bestyrelse består udover lederen af 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene på forældremødet i efteråret samt 3 medarbejderrepræsentanter, valgt blandt de fastansatte medarbejdere. Bestyrelsen mødes 4 til 6 gange årligt hvor de drøfter Mariehønens pædagogiske overordnede principper, budgetter, arrangementer, lærerplaner mm.

Styrelsesvedtægt

Forretningsorden

Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesreferat 2017-01-18

Bestyrelsesreferat 2017-01-18

Bestyrelsesreferat 2016-08-22

Bestyrelsesreferat 2016-08-22

Bestyrelsesreferat 2016-06-01

Sidste møde inden sommerferien.

Åbningstider

Mandag til torsdag: 6.30-17.00

Fredag: 6.30-16.30

Se lukkedage